Garanti ve Koşulları

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
Garanti kapsamı, montajı Ogitek A.Ş.’ye ait olan ürün/ürünlerin montaj hatalarını ve ürün/ürünlerin imalat hatalarını kapsar.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami süresinin aşılması, firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
Garanti süresinin başlangıcı;
Montajı Ogitek A.Ş.’ye ait olan ürün/ürünlerin satışlarında montajı tamamlanan ürün/ürünlerin işler halde teslimine rağmen son kullanıcı/taşerondan kaynaklanan sebepler ile binanın ya da ürünün/ürünlerin kullanıma başlanılmamış olması garanti süresinin başlatılmasına engel değildir.
Garanti dışı durumlar;
Ogitek A.Ş. periyodik bakım sözleşmesinin bir yıl içerisinde imzalanmadığı satış kapsamındaki ürün/ürünlerin tamamını veya bir kısmını garanti kapsamı dışında değerlendirme (bakım bölümünde belirtilmiştir) hakkını saklı tutar.
Kullanım hatalarından kaynaklı
a) Fiziki çarpma
b) Ürün/ürünlerin (kepenklerde) altında arasında bir cisim varken indirilmesi veya hareket ettirilmesi
c) Motora ekstra yük uygulayacak ağırlık ilaveleri
d) Elektrik-elektronik kısımlara su kaçırılması
Doğal afetler, yangın sel su deprem,rüzgar,kar volkanik patlama güneş patlaması vs.
Hırsızlık, terör, grev, lokavt, halk hareketleri vb. kötü niyetli müdaheleler.
Elektrik şebekelerine bağlı voltaj düzensizlikleri,
a) Yüksek voltaj
b) Faz değişimi
c) Elektrik kesintisi
d) Ürün/ürünlerin bağlı olduğu şebekeye başka bir cihaz bağlanması
Firmamız elemanlarının dışındaki her türlü yetkisiz
a) Fotosel, timer, alarm, motor, kumanda, alıcı-verici, güç kaynağı vb.. elektronik parça ilavesi veya değişimi
b) Mekanik aksama yapılacak ilaveler (kilit-sürgü takılması vb..)
c) Arıza anında yetkisiz kişilerin her türlü müdahalesi.
Bina, dükkan, fabrika….vb. yerlerin tadilatlarında kartların beyinli olmasından dolayı kapıya giden elektriklerin kesilip tadilat yapılması
Hayvanların (kuş kedi v.s.) sistem tamburunun (kepenkler) içini yuva alanına çevirmeleri durumu aksi takdirde oluşacak zararlar garanti kapsamına girmez.
WhatsApp ile arayın
WhatsApp
Messenger ile yardım alın
Online Alışveriş
Sizi Arayalım
Sizi Arayalım